ኣድላይነት መደብ ሰብ ፍሉይ ድሌት

  • ሕገ መንግስታዊ መሰል ፍሉይ ድሌት ዘለዎም ዜጋታት ብተግባር ንምርግጋፅ ከም መቀላለስን መንቅሕን ስለዝጠቅሞም፣
  • ፍሉይ ድሌት ዘለዎም ወገናትና ኣለሊኻ ንዕኦም ብዝምጥንን ብዝጥዕምን ሳይንሳዊ ሜላ ኣተሓሕዛ ብምኽታል ዓርሰ እምነቶም ከዕብዩን መፍራይቲ ዜጋ ኮይኖም ኣብ ልምዓት ዓዶም ክሳተፉን ዘግብር ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ከምፅኡ ስለዝገብር፣
  • ሚድያታት ክልልና ይኹን ሃገርና ዛዕባ ሰብ ፍሉይ ድሌት ወቕታዊ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ተናኺፍካ ካብ ምሕላፍ ሓሊፉ ተኸታታላይን ዕምቆት ዘለዎን ዛዕባ ዘየቕርባ ብምዃነን ነዚ ክፍተት ብምምላእ ኣብ ሕብረተሰብና ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክመፅእ ስለዝገብር፣
  • እዚ መደብ ንኹሎም ክፋላት ሰብ ፍሉይ ድሌት ዝሓቁፍ (Inclusive) ስለዝኾነን ብዙሕ ተኸታሊ ሕብረተ ሰብ ስለዘለዎን መደብ ሰብ ፍሉይ ድሌት ዝህልዎ ኣሳታፋይነትን ፀገም ፈታሓይነትን ዕዙዝ ተራ ክፃወት ስለዝገብር፣
  • እዚ መደብ ብሰንኪ ድሑር እምነትን ኣተሓሳስባን ኣብ ገዛ ተዓፅዮም ሸኽሚ ስድራን ሃገርን ክኾኑ ዝተፈረደሎም ጉዱኣት ኣካል ብእዋኖም ሕክምና ረኺቦም ክድሕኑ ከምዝኽእሉ ኣብ ሕብረተሰብና ንቕሓተ ሕልና (ለውጢ ኣተሓሳስባ) ኣብ ምምፃእ ዓብዪ ተራ ስለዝፃወት፣
  • ፀገማት ማሕበረሰብና ብመንግስቲ ጥራሕ ዝፍትሑ ከምዘይኮኑን ነኒባዕልና ብምትሕግጋዝ ኣብ መንጎ ማሕበረሰብና ልግሲ፣ ሓድነትን ፍቕሪን ንኽዕምብብ ዕዙዝ ተራ ይፃወት ስለዘሎን እዚ ፅቡቅ ምሕዝነታዊ ጅማሮ ተጠናኺሩ ክቕፅል እጃም ስለዘለዎ፣

ብሓፈሻ ኣብ ሰብ ፍሉይ ድሌት (ጉዱኣት ኣካል) ዘሎ ግንዛበ ሕብረተሰብና ስለዘዕቢ ኣድላዪ ይኸውን።

0