ቑ2 – ድራር ዘይብሎም ተመስገን ዝድረሩ ፅጉማት ወገናትና!! – ልግሲ ተጋሩ ስዊስዘርላንድ

ተጋሩ ነበርቲ ስዊስዘርላንድ ቅድሚ ኣዋርሕ ብዝለኣኽዎ 168,650.00 ቅርሺ ኣብ ዞባታት ትግራይ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብን ካልኦትን ብምዛር ንሓንቲ ወርሒውን ተደሪሮም እንተሓደሩ ን20 ዝኾኑ ሰባት ከከም ፀገሞም ተለጊሱሎም ኣሎ። እቲ ፀገሞም ግን ገና መፍትሒ ዘድልዮ እዩ።

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *