ብፈተና ዘይተንበርከኸት ፃዕራምን መርኣያን ጓል ኣነስተይቲ!!!

ኣበባ ካብ ኣዳማ ዝተመዛበለት ፃዕራም ጓል ኣነስተይቲ እያ። ብሰንኪ ሃገራዊ ቅልውላው 2 ደቃ (ሓዲኡ ኣካላዊ መጉዳእቲ ዘለዎ) ሒዛ ኣላማጣ እንትኣቲ ንፀገም ኢዳ ከይሃበትን ገፅ ሰብ ከይረኣየትን ፃዓርዓር እትብል ዘላ ፃዕራም ሓፍትና እያ።

—ነዛ መርኣያ ሓፍትና ንምሕጋዝ እትደልዩ ኣሕዋትና ቴሌፎና 251910727691 እዩ።

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *