ጉዕዞ ሂወት ትምህርቲ ብቲለ ቲለ!!

ለታይ ንጉስ ትበሃል። ብዘጋጠማ ከቢድ ኣካላዊ ስንክልና ንሓደጋ ብምቅልዓ ብሓገዝ ሕክምና ሓደ እግራ ሙሉእ ብሙሉእ ተቖሪፁ። ንእሽቶን እፎይታ ረኺባ ትምህርታ ብቲለ ቲለ ምምሃር ጀመራ። ሐዚ ግና ብጉዱሳት ኣሕዋትና ሓገዝ ኣብ ኣፍደገ ቤት ትምህርቲ ገዛ ተካርዮም ዘድሊ ኣማሊኦም ብዊልቼርን በትርን ሓገዝ ቅሩብ ፀገማታ ተቃሊሉ ኣሎ።

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *