ቑ2 – መተማ ዮሃንስ??? – ሃይለ ብርሃነ ሂወቱ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዝቐየረሉ ልግሲ!!!

ሃይለ ብርሃነ በቶም ትምክሕቲ ሃይልታት ሂወት በዓልቲ ገዝኡ ስኢኑ 6 ቆልዑት ሒዙ ንብዓት ተነፂፉ ይሓድር ዝነበረ ሓውና፤ ሐዚ ሳላ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣሕዋቱ ልዕሊ1.15ሚልዮን ብር ተሓጊዙ ደቁ ብፅቡቕ ሞራልን ይመርሕ ኣሎ። ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ይንቀሳቀስ ኣሎ። ገንዘብኩም ኣብ መዓልኡ ስለዝወዓለ ደስ ይበልኩም!!!!!!!!

 

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *