“10 መዓልቲ ተሪፉታ?” ዝተበሃለት ተስፋ ወገናታ እትፅበ ሂወት ተስፋይ

ተስፋይ ሂወቱን ሂወት ቤተሰቡን ንምልዋጥ ኢሉ ባሕሪ ተሳጊሩ ን 6 ዓመት ኣብ ኲዌት ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ከቢድ ሕማም ወዲቑ ኣሎ። ኣብ ውሽጠ 10 መዓልቲ ተዘይተሓኪምካ ሂወትካ …..።
ተስፋይ ንምሕጋዝ እትደልዩ:
ተስፋይ ጊደይ
ቴሌፎን +251940974565
ወጋገን ባንክ — 0795188130101
ብርሃን ባንክ — 100176-6850052

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *