መደብ ፍሉይ ድሌት ኣብ ቴሌቪዥን ድወት!!

ብሰንኪ ፋይናንሳዊ ፀገም ንኣርባዕተ ወርሒ ተቋሪፁ ዝነበረ መደብና መደብ ፍሉይ ድሌት ንዳግም መስዋእቲ ኣብ ቴሌቪዥን ድወት…

ጉዕዞ ሂወት ትምህርቲ ብቲለ ቲለ!!

ለታይ ንጉስ ትበሃል። ብዘጋጠማ ከቢድ ኣካላዊ ስንክልና ንሓደጋ ብምቅልዓ ብሓገዝ ሕክምና ሓደ እግራ ሙሉእ ብሙሉእ ተቖሪፁ።…

ንብዓት ብዙሓት ዝሓበሱ ጀጋኑና ንብዓቶም ንሓብሰሎም – ኣብ ፀገዴ ኣውሮራ

1+

“10 መዓልቲ ተሪፉታ?” ዝተበሃለት ተስፋ ወገናታ እትፅበ ሂወት ተስፋይ

ተስፋይ ሂወቱን ሂወት ቤተሰቡን ንምልዋጥ ኢሉ ባሕሪ ተሳጊሩ ን 6 ዓመት ኣብ ኲዌት ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ…