ቑ2 – ድራር ዘይብሎም ተመስገን ዝድረሩ ፅጉማት ወገናትና!! – ልግሲ ተጋሩ ስዊስዘርላንድ

ተጋሩ ነበርቲ ስዊስዘርላንድ ቅድሚ ኣዋርሕ ብዝለኣኽዎ 168,650.00 ቅርሺ ኣብ ዞባታት ትግራይ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብን ካልኦትን ብምዛር…

ቑ1 – ድራር ዘይብሎም ተመስገን ዝድረሩ ፅጉማት ወገናትና!! – የቐንየልና ማሕበር ማርያም ዲቦ

  ማሕበር ማርያም ዲቦ ቅድሚ ኣዋርሕ ብዝለኣኽዎ 70 ሺሕ ቅርሺ ኣብ 4 ዞባታት ትግራይ ብምዛር ንሓንቲ…