ቑ1 – ድራር ዘይብሎም ተመስገን ዝድረሩ ፅጉማት ወገናትና!! – የቐንየልና ማሕበር ማርያም ዲቦ

 

ማሕበር ማርያም ዲቦ ቅድሚ ኣዋርሕ ብዝለኣኽዎ 70 ሺሕ ቅርሺ ኣብ 4 ዞባታት ትግራይ ብምዛር ንሓንቲ ወርሒውን ተደሪሮም እንተሓደሩ ን 10 ሰባት ከከም ፀገሞም ተለጊሱሎምኣሎ። እቲ ፀገሞም ግን ገና መፍትሒ ዘድልዮ እዩ።

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *