ጉዕዞ ሂወት ትምህርቲ ብቲለ ቲለ!!

ለታይ ንጉስ ትበሃል። ብዘጋጠማ ከቢድ ኣካላዊ ስንክልና ንሓደጋ ብምቅልዓ ብሓገዝ ሕክምና ሓደ እግራ ሙሉእ ብሙሉእ ተቖሪፁ።…

ቑ2 – መተማ ዮሃንስ??? – ሃይለ ብርሃነ ሂወቱ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዝቐየረሉ ልግሲ!!!

ሃይለ ብርሃነ በቶም ትምክሕቲ ሃይልታት ሂወት በዓልቲ ገዝኡ ስኢኑ 6 ቆልዑት ሒዙ ንብዓት ተነፂፉ ይሓድር ዝነበረ…