ተስፋ ሰኒቓ ድግሪ ተማሂራ ስራሕ ዝፀልመታ ጉድእቲ ኣካል!!

ደስታ መረሳ ሰሓርቲ ሳምረ ተወሊዳ ዓብያ ተማሂራ ልዑል ውፅኢት ትምህርቲ ዘመዝገበት በዓልቲ ተስፋ 1ይ ድግሪ ብኣካውንቲንግ…

ቑ2 – መተማ ዮሃንስ??? – ሃይለ ብርሃነ ሂወቱ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዝቐየረሉ ልግሲ!!!

ሃይለ ብርሃነ በቶም ትምክሕቲ ሃይልታት ሂወት በዓልቲ ገዝኡ ስኢኑ 6 ቆልዑት ሒዙ ንብዓት ተነፂፉ ይሓድር ዝነበረ…